พิมลชัยศึกษากรณ์ พ.ศ.๒๔๙๗ ๖๓ ปีแห่งการพัฒนาอุปกรณ์การเรียน-การสอน

จุดเริ่มต้น

พิมลชัยศึกษากรณ์ได้ทำการเปิดป้ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๗ มาจนขณะนี้ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเวลาถึง ๖๓ ปี มาแล้ว ซึ่งเป็นเวลามิใช่น้อยเลยสำหรับการเดินทาง ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้


มารตฐานอุตสาหกรรมdownload
ราคาสินค้าdownload
แผนที่download