พิมลชัยศึกษากรณ์ พ.ศ.๒๔๙๗ ๖๙ ปีแห่งการพัฒนาอุปกรณ์การเรียน-การสอน

จุดเริ่มต้น

พิมลชัยศึกษากรณ์ได้ทำการเปิดป้ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๗ มาจนขณะนี้ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเวลาถึง ๖๙ ปี มาแล้ว ซึ่งเป็นเวลามิใช่น้อยเลยสำหรับการเดินทาง ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้พัฒนาสมรรถภาพร่างกายและอารมณ์ของเด็กปกติและเด็กพิเศษ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ต้องการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูทางสมองและกายภาพ


วิธีใช้ไม้วัดตัวdownload
Brochure MUAC ADULTSdownload
Brochure MUAC CHILDRENdownload
Catalog 2020download
คำประกาศสิ่งแวดล้อมdownload
มารตฐานอุตสาหกรรมdownload
แผนที่download