ตัวกล่องผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาด 9 มม. ผลิตเป็นกล่องขนาด 28x28x3 ซม. ภายในบรรจุก้อนลูกบาศก์ขนาด 1x1 ซม. จำนวน 100 ก้อน ทำสีจำนวน 10 สี บรรจุอยู่ จุดประสงค์เพื่อการสอนสี จำนวนและฝึกสมาธิ

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ