ไม้วัดตัวเล็กแบบนอนและแบบยืน ตามมาตรฐานสากล สามารถพับเก็บ แล้วพกพาไปได้ในหลายสภาพพื้นที่ ไม้วัดตัวสามารถวัดได้ 0-130 ซม. (มีหน่วย มม.) สายวัดคุณภาพสูง หมดปัญหาเรื่องการวัดที่คลาดเคลี่อน สิ่งที่จะมาแถมไปพร้อมกัน : สายสะพาย 1 คู่ , คู่มือการใช้งาน ผลิตจากไม้ยางพารา เกรดเอ (คัดพิเศษ) ขนาดฐาน 30x30 cm หนา16 มม. ความสูงเมื่อจัดเก็บ 72 cm ความสูงเมื่อใช้งาน 130 cm แผ่นรองศรีษะ ขนาด 17x18 cm หนา 16 มม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ