พิมลชัยศึกษากรณ์
87 หมู่ 8 ถนนเลียบคลองประปา ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Tel. 0-2573-9271-72
Fax. 0-2573-9271-72
Mobile 081-440-1190
Email pimolchai2009@hotmail.com