ผลิตจากพลาสติกอย่างดี Hand Painted เป็นสีธรรมชาติเหมือของจริง ตั้งอยู่บนฐาน ชิ้นส่วนถอดออกไ้ด้ จำนวน 11 ชิ้น

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ