ผลิตจากผลาสติกทำสีเป็นรุปสัตว์ทะเลต่างๆ บรรจุอยู่ในกล่อง

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ