ผลิตจากไม้อัดยางพารา แผ่นไม้นับจำนวนจะมีหลัก 0-9 , 10-90 ,100-900 และ1000-9000 ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในกล่องที่มีช่องใสอย่างลงตัว แสดงการเรียนหลักเลข หน่วย สิบ ร้อย พัน

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ