ผลิตจากไม้ยางพาราขนาด 6 มม.นำมาประกอบเป็นตู้ขนาด 25x16.5x15 ซม. จำนวน 3 ช่อง ภายในบรรจุภาพฉลุใบไม้จำนวน 18 รูป

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ