ผลิตจากไม้ยางพาราตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 นิ้ว มีสีแต่ละด้านพิมพ์สีไม่เหมือนกันเพื่อทำการจับคู่ตามแบบที่กล่องไม้มีฝาปิด ซึ้งบนฝาจะมีการพิมพ์รูปแบบให้จัดเรียงตามอีกด้วย

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ