ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาด 4 มม. ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีกรอบพลาสติกติดอยู่ขนาด 7.5x4 ซม. พ่นสีต่างเป็นคู่จำนวน 63 แผ่น เพื่อใช้ในการสอนจับคู่สี บรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ