ผลิตจากไม้ยางพาราขนาด 2x2 ซม. ความยาว 100 ซม. สำหรับเส้นที่ยาวที่สุดแล้วตัดเป็นชิ้นตามสัดส่วนจำนวน 11 ชิ้นขัดทำผิวเรียบพ่นสีแดง บรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ