บรรจุอยู่ในกล่องไม้อัดขนาด 24.5x9 ซม. ภายในบรรจุด้วยบัตร พิมพ์ตัวเลข 0 กับเลข 9 สำหรับเรียนหลักเลข

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ