บรรจุอยู่ในกล่องไม้อัดขนาด 14.5x6 ซม. ภายในบรรจุด้วยบัตร พิมพ์ตัวเลข 0 กับเลข 9 แสดงหลักการนับตัวเลข

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ