ผลิตจากไม้อัดยางพารา นำมาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 3x3 , 3x6 , 3x9, 3x12 ซม. จำนวน 3 ขนาด พิมพ์ด้วยตัวเลข 0-9 บนแผ่นไม้แสดงการเรียนหลักเลข หน่วย สิบ ร้อย พัน บรรจุในกล่องไม้ขนาด 18x10 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ