ผลิตจากไม้ยางพารานำมากลึงเป็นแท่งกลมขนาดความยาว 21 ซม.จำนวน 45 แท่งบรรจุอยู่ในกล่องไม้อัดยางพาราความกว้าง 24 ซม. ความยาว 30 ซม. ภายในแบ่งเป็นช่องจำนวน 10 ช่อง พิมพ์ตัวเลข 0-9

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ