ผลิตจากไม้ MDF ทำสีด้วยสีขาว ตีตารางแบ่งช่องจำนวน 100 ช่อง ช่องละ 1 นิ้ว ตัวแผ่นขนาด 30x30 ซม.เป็นตัวแผ่นอ่านค่า อีกชิ้นทำจากไม้ MDF หุ้มด้วยกรอบไม้ขนาด 27.5x27.5 ซม. ตีตารางแบ่งช่องช่องละ 1 นิ้วพื้นพ่นสีฟ้า ส่วนตัวเบี้ยสำหรับอ่านค่าทำจากไม้ MDF ขนาด 2.5x2.5 ซม. พ่นสีขาวพิมพ์ตัวเลข บรรจุในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ