ผลิตจากไม้ยางพาราตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 2.5x2.5 ซม. มีสีแต่ละด้านพิมพ์สีไม่เหมือนกันเพื่อทำการจับคู่ตามแบบที่กล่องไม้มีฝาปิด บนฝาจะมีการพิมพ์รูปแบบให้จัดเรียงตามอีกด้วย

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ