ผลิตจากไม้ยางพาราขนาด 6 มม.นำมาประกอบเป็นตู้ขนาด 25x16.5x15 ซม.จำนวน 5 ช่อง ภายในบรรจุบัตรภาพเรขา

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ