ห่วงโซ่จำนวน 6 สี ผลิตจากพลาสติก ฝึกหัดร้อยเป็นเส้นต่อกัน สามารถเล่นเป็นกลุ่มได้ดี ฝึกสมาธิ กล้ามเนื้อเมือ, สายตา, และสี เป็นต้น กล่อง : 18 x 26 x 14ซม. ห่วงโซ่ : 1.5 x 3.7 x 0.3 ซม. พลาสติก กล่องมีฝาปิด : 1 ใบ ห่วงโซ่ คละสี(เขียว,เหลือง,น้ำเงิน,ม่วง,แดง,ส้ม) รวมไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ