ผลิตจากพลาสติกเป็นรูปกระดุมเจาะรูปสำหรับร้อยเชือก เหมาะสำหรับฝึกหัดนับและประสาทมือกับตา

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ