ผลิตจากพลาสติกเป็นรูปกระดุมเจาะรูสำหรับร้อยเชือก เหมาะสำหรับฝึกหัดนับและประสาทสัมผัสมือกับตา ผลิตจากพลาสติก -กล่อง : 23 x 31 x 14 ซม. -กระดุม : เส้นผ่านศูนย์กาง 2.8,3.5,4.4,5.5 และ 6.4 ซม. ตามลำดับ หนา 1 ซม. คละแบบ ไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น -เชือกร้อย : ยาว 65 ซม. จำนวน 16 เส้น

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ