ผลิตจากพลาสติกที่มีความปลอยภัย ขึ้นรูปเป็นรูปทรงหลอดด้ายหลายสี พร้อมเข็มและเชือกสำหรับร้อย จุดประสงค์ในการการสอนสี นับจำนวน และสมาธิ

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ