ผลิตจากไม้อัดยางพารา 22x27x15 ซม. เป็นส่วนฐาน ตัวลูกทำจากไม้ยางพาราเป็นรุปทรงต่างเรียงขนาดความสูง มีสีที่แตกต่างกัน เพื่อการสอนขนาด สี รูปทรง ในการแยกประเภท

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ