เสาหลักพิมพ์ชุดเครื่องหมายจราจร ขนาดเล็ก ได้แก่ป้ายห้าม,ป้ายเตือน อย่างละกล่อง เพื่อจำลองการเรียนรู้และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร พร้อมรถจำลอง บรรจุในกล่องไม้ ถาด : 28 x 39 x 4.5 ซม. ป้ายจราจร : 3.5 x 5 x 9 ซม. จำนวน : ป้ายกล่องละ : 30 ป้ายจราจร รถ : 2 คัน ต้นไม้ : 2 ต้น คน : 2 ตัว

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ