ผลิตจากพลาสติกเป็นรูปกระดุมพร้อมเจาะรูสำหรับร้อยเชือก เหมาะสำหรับสอนสีและหัดนับ

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ