ผลิตจากไม้ยางพารานำมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม พร้อมทำสี บรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ