ผลิตจากไม้ยางพารานำมาตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 นิ้ว.จำนวน 10 สี 100 ก้อน บรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ