ผลิตจากไม้ยางพารานำมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพร้อมพิมพ์รูปบ้าน ,ร้านค้า ขนาด : 4.5x4.5x2.5-4.5x9x2.5 ซม. , เสา ขนาด : 2x2x9 ซม. พร้อมมีต้นไม้ รถและคน รวมจำนวน 42 ชิ้น บรรจุอยู่ในกล่องไม้ ขนาด : 32.5 x21x 5 ซม .เหมาะสำหรับสร้างสรรค์จินตนาการ

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ