ผลิตจากไม้นำมาตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิตหลากสี สอนการต่อรูปทรงเรขาคณิต และการหาพื้นที่จากพื้นที่ 4 เหลี่ยม จำนวน 9 ชิ้น พ่นสีสวยงามและปลอดภัย บรรจุในถาดไม้ ขนาด 22x22x1.5 ซม. รูปทรงเรขาคณิตขนาดตั้งแต่ 5-14 ซม. หนา 1.8 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ