กล่องที่ 1 บรรจุอยู่ในกล่องทำจากไม้อัดยางพาราขนาด 4x27x18 ซม. ภายในบบรจุชิ้นส่วนรูป ทรงสามเหลี่ยมทำมาจากไม้ Hard Board ขัดเรียบร้อยพ่นด้วนสีฟ้าจำนวน 8 ชิ้น กล่องที่ 2 บรรจุอยู่ในกล่องทำจากไม้อัดยางพาราขนาด 4x27x18 ซม. ภายในบบรจุชิ้นส่วนรูป ทรงสามเหลี่ยมทำมาจากไม้ Hard Board ขัดเรียบร้อยพ่นด้วนสีเหลือง แดง เขียว เทาจำนวน 14 ชิ้น กล่องที่ 3 บรรจุอยู่ในกล่องทำจากไม้อัดยางพาราขนาด 24x21x4 ซม. รูปทรงสามเหลี่ยม ภายในบบรจุชิ้นส่วน รูปทรงสามเหลี่ยมทำมาจากไม้ Hard Board ขัดเรียบร้อยพ่นด้วนสีแดง เหลือง เขียวจำนวน 10 ชิ้น กล่องที่ 4 บรรจุอยู่ในกล่องทำจากไม้อัดยางพาราขนาด 26x26x4 ซม. รูปทรงหกเหลี่ยม ภายในบบรจุชิ้นส่วน รูปทรงสามเหลี่ยมทำมาจากไม้ Hard Board ขัดเรียบร้อยพ่นด้วนสีแดง เหลือง เขียวจำนวน 12 ชิ้น กล่องที่ 5 บรรจุอยู่ในกล่องทำจากไม้อัดยางพาราขนาด 20x23x4 ซม. รูปทรงหกเหลี่ยม ภายในบบรจุชิ้นส่วน รูปทรงสามเหลี่ยมทำมาจากไม้ Hard Board ขัดเรียบร้อยพ่นด้วนสีแดง เหลือง เขียวจำนวน 18 ชิ้น

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ