ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาดหนา 9 มม. ฉลุเป็นรุปชิ้นส่วนปลา นก ม้า เต่า ขนาด 24x23x0.9 ซม. บรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ