ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาดหนา 9 มม. ฉลุเป็นรุปชิ้นส่วนใบไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ขนาด 24x23x0.9 ซม. บรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ