ผลิตจากไม้ยางพารานำมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าจำนวน 10 ชิ้น ขัดทำสีด้วยสีน้ำตาลโดยแต่ละชิ้นมีความหนา บางไม่เท่ากันโดยเรียงลำดับความตามสัดส่วน ชิ้นที่ใหญ่ขนาด 10x20x10 ซม.แล้วลดขนาด 1 ซม.ในแต่ละชิ้นบรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ