ผลิตจากไม้ยางพารา ตัดแบ่งเป็นท่อนมีความยาวตั้งแต่ 10 ซม. จนถึง 1 เมตร แต่ละท่อนมีความกว้างขนาด 2.5x2.5 ซม. ใช้สีแดงและน้ำเงินแทนค่า 1 หน่วยความยาว บรรจุในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ