ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาดความหนา 6 มม. ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 11x22 ซม. จำนวน 3 แผ่น โดยติดกระดาษทรายไล่จากแบบที่ละเอียดไปหาแบบที่หยาบ พร้อมกับตัดไม้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด : 11x11 ซม. จำนวน 10 แผ่น ติดกระดาษทรายเพื่อนำมาจับคู่ บรรจุอยู่ในกล่องไม้ ขนาด : 12.5x27.5x6.8 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ