ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาดความหนา 6 มม, ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 10x22 ซม. โดยติดกระดาษทรายไล่จากแบบที่ละเอียดไปหาแบบที่หยาบ พร้อมกับตัดไม้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยพื้นผ้าขนาด 10x11 ซม.ติดกระดาษทรายเพื่อนำมาจับคู่ บรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ