ผลิตจากไม้ยางพารานำมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่มพื้นผ้า ขนาด 2x5x10 ซม. ซึ้งมีน้ำหนักแตกต่างกันๆ จำนวน 5 คู่ เพื่อให้เด็กได้ทำการจับคู่เปรียบเทียบนำ้หนักกัน บรรจุอยู่ในกล่องไม้

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ