ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาดหนา 6 มม. ขนาด 30x33 ซม. พิมพ์เป็นรูปตัวอักษร เอ-แซด แล้วนำมาฉลุเป็นชิ้น

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ