ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาดหนา 6 มม. ขนาด 24x30 ซม. พิมพ์เป็นรูปเครื่องบิน แล้วนำมาฉลุเป็นชิ้น

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ