ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาดหนา 6 มม. ขนาด 16.1x20.9 ซม. พิมพ์เป็นรูปบ้านใหญ่ แล้วนำมาฉลุเป็นชิ้น

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ