ผลิตจากไม้อัดยางพาราเป็นตัวแท่น มีลูกกลมจำนวน 9 ลูก พ่นแม่สีๆ ละ 3 ลูก เพื่อสอนการจำแนกสี

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ