ผลิตจากไม้ธรรมชาติ เป็นประกอบเป็นเรือโนอาห์ ที่มีรูปสัตว์ชนิตต่างๆ จำนวน 28 ชนิด บรรจุอยู่ภายในเรือลำนี้ , ฝึกการหยอดลงหลม , เรียนรู้ชนิดสัตว์ -ขนาด : 15.5x29x27.5 ซม. ,-ตัวสัตว์ขนาด : 5.5x6 หนา 1 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ