ผลิตจากไม้อัด MDF ทำสี 3 สี ได้แก่ สีแดง เหลือง และน้ำเงิน นำมาตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิตจำนวน 8 ทรง มีขนาดแตกต่างกันไปทั้งความหนา สี รูปทรง : สี่เหลี่ยมจตุรัสเล็ก 5x5 ซม. / จตุรัสใหญ่ 10x10 ซม. / ผืนผ้าเล็ก 4x8 ซม. / ผืนผ้าใหญ่ 8x16 ซม. / สามเหลี่ยมเล็ก 6x6 ซม. / สามเหลี่ยมใหญ่ 6x6 ซม. / วงกลมเล็ก 5x5 ซม. / วงกลมใหญ่ 10x10 ซม. (หนา 0.6 และ 0.9 ซม. อย่างละ 3 รวมรูปทรงละ 6 ชิ้น) รวมจำนวน 48 ชิ้น บรรจุในกล่องไม้ ขนาด : 20.5x32x6.5 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ