ผลิตไม้ยางพาราตัดเป็นทรงสีเหลี่ยมพ่นด้วยสีชมพู่จำนวน 10 ชิ้น โดยมีฐานเป็นชิ้นใหญ่ขนาด 10x10 ซม. และชิ้นต่อไปมีขนาดเล็กลงชิ้นละ 1 ซม. บรรจุอยู่ในกล่องไม้มีฝาปิด -ฝึกการใช้มือ การต่อ และฝึกสมาธิ -บล็อกขนาด : 1x1x1 ซม. – 10x10x10 ซม. -ใส่กับฐานขนาด : 11x11x6 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ