ผลิตจากแผ่นโลหะขนาด 5.5x5.5 นิ้ว จำนวน 10ชิ้น แต่ละชิ้นเจาะเป็นรูปรุปทรงเรขาคณิตพร้อมหมุดจับ วางอยู่บนฐานไม้ขนาด5.5x27.5 นิ้ว จำนวน 2 อัน

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ