ผลิตจากพลาสติกชนิดปลอยภัย หลากสีและรูปทรงบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ