ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาด 20x20x0.9 ซม. พร้อมนำมาเจาะรูจำนวน 25 รูสำหรับปักหมุด สีละ 5 เม็ด จำนวน 25 เม็ด ห่างกันในระยะที่สม่ำเสมอกัน

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ