ผลิตจากไม้อัดยางพาราขนาด 20x20 ซม. พร้อมนำมาเจาะรูจำนวน 25 รูสำหรับปักหมุด สีละ 5 เม็ด จำนวน 25 เม็ด

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ