ผลิตจากพลาสติกปลอดภัยจำนวน 70 เม็ดต่างสีและรูปทรง มีเชือกสำหรับร้อย บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ