ผลิตจากไม้อัดยางพาราในส่วนของตัวฐาน โดยมีเส้นลวดโลหะร้อยด้วยลุกปัด จำนวนหลักละ 10 เม็ด รวม 5 หลัก ตอกติดกับฐานเพื่อการสอนคณิตศาตร์ -ขนาด : 24x9.5x13 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ