ผลิตจากไม้อัดยางพาราในส่วนของตัวฐาน โดยมีเส้นลวดโลหะร้อยด้วยลุกปัด จำนวนหลักละ 10 เม็ด รวม 4 หลัก ตอกติดกับฐานเพื่อการสอนคณิตศาตร์ -ขนาด : 19.5x9.5x16.5 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ