ผลิตจากไม้อัดยางพาราในส่วนของตัวฐาน โดยมีเส้นลวดโลหะร้อยด้วยลุกปัด จำนวนหลักละ 10 เม็ด รวม 3 หลัก ตอกติดกับฐานเพื่อการสอนคณิตศาตร์ -ขนาด : 15x9.5x16.5 ซม.

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ