ผลิตจากไม้ยางพาราขัดทำสีธรรมชาติขนาด 2x4x25.5 ซม. ตัดเป็นรูปตัวแอล ใส่แท่งไม้จำนวน 5 แท่งมีความสูงแตกต่างกัน เพื่อที่จะใส่ลูกปัดตามจำนวนความสูงของแท่งไม้ พร้อมทั้งพิมพ์ตัวเลข 1-5 ที่ฐานเพื่อทำการเสียบลูกปัด

ประเภทสินค้า

เหมาะสำหรับ